Σάββατο, 16 Μαρτίου 2013

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ EIKONA ΛΑΡΙΣΑ ΕΑΑ vs ΑΘΗΝΑ ΕΑΑ (2010-2013)

Μετά από 4 χρόνια λειτουργίας πολλών σταθμών Davis 24hrs fan-aspirated 6153model ανα την Ελλάδα μπορούμε δειλά δειλά να βγάλουμε μερικά συμπεράσματα. Είναι σημαντικό να ειπωθεί ότι οι συγκρίσεις γίνονται ακριβώς με ίδιου τύπου μετεωρολογικούς σταθμούς με μηχανικό αερισμό που εξασφαλίζει ανανέωση του αέρα μέσα στον κλωβό προστασίας και θεωρώ ότι αυτός είναι ο πιο ορθός τρόπος μέτρησης της θερμοκρασίας. Το θερινό τρίμηνο αναλύεται όπως και να έχει κάθε χρόνο από την ομάδα του Meteolarissa PWS αλλά σε αυτό το άρθρο θα γίνει μια ανασκόπηση κάποιων βασικών θερμοκρασιακών δεικτών για δυο σταθμούς του σταθμού της Λάρισας και του σταθμού της Αθήνας. Για το λόγο ότι η Αθήνα έχει αρκετή έκταση διαλέχτηκαν οι 2 πιο κεντρικοί σταθμοί ώστε να είναι καλυμμένη μεγάλη έκταση του θερμού κέντρου της πόλης. Ο σταθμός στο Γκάζι και ο σταθμός των Αμπελόκηπων. Η περίοδος είναι η 4ετια 2010-2013 και κάθε νέο χρόνο θα προσθέτονται και τα νέα στοιχεία ώστε να η εικόνα να είναι ακόμα πιο κοντά στην πραγματικότητα.Ξεκινώντας από την διακύμανση της θερμοκρασίας μπορούμε να δούμε αναλυτικά ανα καλοκαιρινό μήνα και ανα έτος την μέση μέγιστη , την μέση ελάχιστη και την μέση μηνιαία θερμοκρασία στους 3 σταθμούς.
Εικόνα 2.

Παρατηρούμε ότι η μέση μέγιστη στο κέντρο των Αθηνών για τα τελευταία 3 καλοκαίρια (Εικόνα 1) κυμαίνεται από 30,6 έως 30,9 τον Ιούνιο από 34,0 τον Ιούλιο και 33,9 τον Αύγουστο. Την Ίδια στιγμή η Θεσσαλική πεδιάδα βρίσκεται αρκετά πιο ψηλά με το σταθμό της Λάρισας να καταγράφει 32,3 μέση μέγιστη τον Ιούνιο 35,3 βαθμούς τον Ιούλιο και 35,5 βαθμούς τον Αύγουστο.


Εικόνα 2.

Στην μέση ελάχιστη παρατηρούμε το εύκολα εννοούμενο δηλαδή όσο μεγαλύτερη έκταση με τσιμέντο τόσο μεγαλύτερη η θερμονησιδα με αποτέλεσμα μεγαλύτερες ελάχιστες θερμοκρασίες και μεγαλύτερη δυσφορία στον πληθυσμό (Εικόνα 2). Η Αθήνα σημειώνει την τελευταία 3ετια 22,3 βαθμούς μέση ελάχιστη θερμοκρασία τον Ιούνιο, 25,5 βαθμούς τον Ιούλιο και 25,8 επίσης τον Αύγουστο. Την ίδια στιγμή η πολύ θερμή Θεσσαλική πεδιάδα τα μεσημέρια καταφέρνει να σημειώνει πιο χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασία το πρωί και έτσι ο πληθυσμός καταφέρνει να παίρνει ανάσες σχετικής δροσιάς. Συγκεκριμένα σημειώνει 19,9 βαθμούς μέση ελάχιστη θερμοκρασία τον Ιούνιο, 22,6 βαθμούς τον Ιούλιο και 22,3 βαθμούς τον Αύγουστο.


Εικόνα 3.


Τέλος η μέση μηνιαία θερμοκρασία που παράγεται από ωριαίες καθημερινές μετρήσεις είναι απόλυτα αντιπροσωπευτική όλης της παραπάνω ανάλυσης. (Εικόνα 3) Η Αθήνα σημειώνει μέση μηνιαία θερμοκρασία 26,4 βαθμούς τον Ιούνιο , 29,5 έως 29,7 βαθμούς τον Ιούλιο και 29,5 έως 29,7 βαθμούς τον Αύγουστο. Ο σταθμός της Λάρισας σημειώνει 25,8 βαθμούς τον Ιούνιο, 28,6 βαθμούς τον Ιούλιο και 28,3 βαθμούς Κελσίου τον Αύγουστο.

Εικόνα 4.


Η Αθήνα είναι πιο θέρμη συνολικά μιας που η μέση ελάχιστη θερμοκρασία όλου του καλοκαιριού είναι σχεδόν 3 βαθμούς πιο υψηλή από το σταθμό της Λάρισας (Εικόνα 4). Αντίθετα η μέση μέγιστη είναι περίπου 1,5 βαθμό πιο υψηλή στο σταθμό της Λάρισας που είναι έτσι και αλλιώς ηπειρωτικοτατος και επιρρεπής σε άνεμους foehn (θερμοί και ξηροί άνεμοι που ανεβάζουν την θερμοκρασία πολύ εύκολα πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου). Τελικά η Αθήνα είναι κατά 0,9 βαθμό πιο θερμή το καλοκαίρι στη μέση μηνιαία θερμοκρασία από την Λάρισα.με 28,5 βαθμούς έναντι των 27,6 βαθμών της Λάρισας.Στους επόμενους πίνακες γίνεται η σύγκριση των θερμών και των πολύ θερμών ημερών στις 2 πόλεις την προηγουμένη 3ετια. Θερμές ημέρες ονομάζονται οι μέρες κατά τις όποιες η μέγιστη θερμοκρασία έφτασε ή και ξεπέρασε τους 36,5 βαθμούς Κελσίου. Πολύ θερμές ονομάζονται οι ημέρες κατά τις όποιες η θερμοκρασία έφτασε ή και ξεπέρασε τους 39,5 βαθμούς Κέλσιου. (Εικόνα 5 και Εικόνα 6)
Εικόνα 5.

Στους σταθμούς της Αθήνας οι θερμές ημέρες κυμαίνονται στην 1 ημέρα τον Ιούνιο στις 4 ημέρες τον Ιούλιο και στις 5 ημέρες τον Αύγουστο (Εικόνα 5). Στον αντίποδα στο σταθμό της Λάρισας σημειώνονται 4 θερμές ημέρες τον Ιούνιο, 10 το Ιούλιο και 11 ημέρες τον Αύγουστο. Είναι δηλαδή πολλαπλάσιες σε σχέση με την Αθήνα.

Εικόνα 6.


Στους σταθμούς της Αθήνας οι πολύ θερμές ήμερες κυμαίνονται στην 0,3 ημέρα τον Ιούλιο και στις 0,4 ημέρες τον Αύγουστο ενώ δεν έχει σημειωθεί ούτε μια πολύ θερμή ημέρα τον Ιούνιο (Εικόνα 6). Αντίθετα ο ηπειρωτικός σταθμός της Λάρισας σημειώνει με ευκολία 0,5 ημέρες τον Ιούνιο 1,8 ημέρες τον Ιούλιο και 2,8 ημέρες τον Αύγουστο.

Εικόνα 7.


Συνολικά οι θερμές και οι πολύ θερμές ημέρες που σημειώνονται κάθε χρόνο στους 2 σταθμούς τα τελευταία 3 χρόνια φαίνονται στην Εικόνα 7.  Στην Αθήνα σημειώνονται 9 με 11 θερμές ημέρες και 1 πολύ θερμή. Στην Λάρισα σημειώνονται 25 θερμές ημέρες και 5 πολύ θερμές ημέρες. Είναι χαρακτηριστική η διαφορά ειδικά στις πολύ θερμές ημέρες που είναι 5πλασια η εμφάνιση στο σταθμό της Λάρισας από τον σταθμό των Αθηνών. Στις θερμές ημέρες η Λάρισα έχει υπερδιπλάσιες ετήσιες ημέρες από το σταθμό της Αθήνας.Μια τελευταία εικόνα είναι αυτή των απόλυτα μεγίστων θερμοκρασιών που σημειώθηκαν την τριετία 2010-2012 τους καλοκαιρινούς μήνες στους παραπάνω σταθμούς.
Εικόνα 8.


Είναι και εδώ εμφανές ότι η ηπειρωτική Λάρισα σημείωσε αρκετά πιο υψηλές θερμοκρασίες σε κάθε μήνα και σε κάθε έτος μάλιστα (Εικόνα 8). Τον Ιούνιο συνολικά στη Λάρισα σημειώθηκε θερμοκρασία 40,4 βαθμών Κελσίου ενώ στην Αθήνα 40,2 βαθμούς. Τον Ιούλιο σημειώθηκε θερμοκρασία 41,8 βαθμών στη Λάρισα και έως 38,4 βαθμών στην Αθήνα. Τέλος τον Αύγουστο σημειώθηκε θερμοκρασία 40,3 βαθμοι στη Λάρισα και 38,3 βαθμοι στην Αθήνα.

Στην τελευταία στηλη είναι ο μεσος ορος της απόλυτα μεγιστης κάθε μήνα και είναι ενας δεικτης που μετρα και η ΕΜΥ στα επισημα στοιχεια και στο βιβλιο κλιματολογικων δεδομενων περιοδου 1955-1997. Είναι δηλαδή για παραδειγμα ο τυπος (38,0+33,8+36,7)/3=36,2 βαθμοι Κελσίου για το σταθμό στο Γκαζι για τον Ιούνιο μήνα.Παρομοια ειναι η διαδικασια παραγωγης και για τους αλλους μήνες και για τους υπολοιπους σταθμούς. Αυτος ο δεικτης είναι πολύ σημαντικος γιατι ειναι οτι πιο ξεκάθαρο υπάρχει για να δείξει την άνεση κάποιου σταθμού να σημειώνει μεγάλες θερμοκρασίες είτε έχουμε έναν δροσερό μήνα είτε έχουμε έναν ζεστό μήνα. Δεν έχει σχέση με μέση μέγιστη θερμοκρασία αλλά ούτε και από τις κατά περιόδους σποραδικές υψηλές τιμές που σημειώνουν μερικοί σταθμοί στην Ελλάδα. Αυτό το αναφέρω γιατι η Λάρισα και στα δεδομένα της ΕΜΥ περιοδου 1955-1997 είναι η πιο εγγυημένη περιοχή για να σημειώσει υψηλά νούμερα  στην Ελλάδα μαζί με τον σταθμό της ΕΜΥ στη Σπάρτη και τον Αλίαρτο που όμως δεν λειτουργούν πια. Αυτος ο δεικτης μας δείχνει ότι τον Ιούνιο κατά μέσο όρο στην Αθήνα σημειώνεται μέγιστη θερμοκρασία 36(36,3oC) βαθμοι περίπου όταν στη Λάρισα σημειώνονται 39(39,1) βαθμοι. Τον Ιούλιο κατά μέσο όρο η θερμοκρασία φτάνει μέγιστη τιμή τους 38 βαθμούς όταν στη Λάρισα αυτή η τιμή είναι λίγο πανω από τους 41(41,1oC) βαθμούς. Τέλος τον Αύγουστο στην Αθήνα φτάνει μέγιστη τιμή κατά μέσο όρο τους 38 (37,8οC) βαθμούς όταν στη Λάρισα σημειώνεται 40αρι(40,2oC).


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα στοιχεια αυτά είναι από παρατηρήσεις 4 μόνο χρόνων και δεν πρέπει να λαμβάνονται υπ όψιν σαν κλιματικά μιας και αυτά θα μπορούν να είναι αξιόπιστα μετά το πέρας 30ετιας. Είναι βέβαια μια εικόνα που δεν προκυτε να αλλάξει δραματικά και είναι μια βασική εικόνα των 2 πόλεων το καλοκαίρι που αξίζει της ανάλογης σημασίας.

ΠΗΓΗ: Μηνιαια δελτια Εθνικου Αστεροσκοπειου Αθηνων .

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Vassilis Weatherking- Ερασιτέχνης μετεωρολόγος ,Προγνώστης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου